Individuel behandling

Har du smerter i kroppen, der måske er tilbagevendende, eller har du nogle følelser, tanker og overbevisninger, som er en hæmmende for dig? Ofte er der en sammenhæng i symptomerne såvel fysisk som mentalt.

I behandlingen tages udgangspunkt i de symptomer, du har her og nu. Det kan være muskler, der skal bearbejdes med massage, bindevæv der skal løsnes, kroppen skal korrigeres med stræk og muskler, der skal styrkes.

Har du angst, stresssymptomer, fobi, depressive tendenser eller manglende selvværd tages udgangspunkt i den følelse du har. De uhensigtsmæssige følelser bliver forløst og erstattet med følelser, som giver ro, en følelse af robusthed, glæde og lethed. De gode følelser bliver forankret, så det bliver naturligt for dig at have disse følelser.

Der vil i mange sammenhænge arbejdes med åndedrættet, da et sundt åndedræt er givende for alle kroppens funktioner og for god trivsel.

Ønsker du at vælge en enkelt behandlingsform som fysioterapi, zoneterapi eller massage, er der mulighed for det.

Ellers kombineres behandlingen efter behov og i samarbejde med den enkelte.